Algemene voorwaarden

 

. Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op de webschop van “TextielMiro”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van “Textielmiro” leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

TextielMiro” behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Textielmiro": de website van de Textiel Miro waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.


"Klant": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website "
Textielmiro".

"Bestelling": de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen
Textiel Miro en de klant van de internetwinkel "TextielMiro" met betrekking tot de producten die worden aangeboden op www.textielmiro.be.

"Producten": alle goederen aangeboden door
Textiel Miro die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 

. Bedrijfsgegevens

Textiel Miro

Andy Michiels

Hofkensweg 33

9420 Erpe-Mere

België

[email protected]

Tel: +32477556976

BE 0506.693.950

 

. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Textiel Miro komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Textiel Miro hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Textiel Miro behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,

  • bij overmacht.

 

. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Textiel Miro behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

. Betaling

Online betalen via de Bancontact betaalknop, via Ideal, via een overschrijving of via paypal.
Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Textiel Miro.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

Textiel Miro

Hofkensweg 33

9420 Erpe-Mere

IBAN BE66 3770 5955 8643

BIC BBRUBEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Textiel Miro bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

 

. Levering en leveringstijd

Textiel Miro streeft ernaar bestellingen binnen de 4 werkdagen te verzenden.

De levertijden op de website gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Alle bestellingen kunnen ook afgehaald worden bij ons thuis. Dit uiteraard wel na afspraak. 

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Textiel Miro kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Elke levering wordt verzonden op de manier zoals gevraagd door de klant op het moment van de bestelling. Mocht het opportuun zijn een bestelling op een andere manier te verzenden dan gevraagd wordt dit vooraf aan de klant gemeld via mail.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

 

 Bij onze leveringen via Bpost, wordt er indien u niet thuis bent bij de levering van het pakket, een briefje achtergelaten waarmee u het pakket binnen de 14 dagen kunt afhalen in het postkantoor of postpunt. Indien het pakket niet afgehaald wordt, wordt het terug opgestuurd naar ons.

U kan dan ook geen aanspraak meer maken op het herroepingsrecht, en zodoende wordt het bedrag niet terugbetaald.

Indien u het pakket toch nog wenst, dient u 4.99 euro te betalen, zodat we het pakket opnieuw kunnen opsturen.

 

.Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België:

  • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 50 of meer bedraagt

  • betaalt u € 4,99 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 50

 

Voor bestellingen met leveradres in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg.

  • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 50 of meer bedraagt

  • betaalt u € 6,99 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 50

 

Verzendingen naar andere landen in Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Textiel Miro

 

.Herroepingsrecht

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Textiel Miro binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs aan de klant terug.

Voor u de artikelen terugstuurd, moet u eerst via mail contact met ons opnemen!

Bepaalde producten worden wel uitgesloten van terugname om wille van hygiënische redenen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de categorie herroepingsrecht.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Textiel Miro

Hofkensweg 33

9420 Erpe-Mere
België